Thông tin tham gia triển lãm kiến trúc xây dựng tại Hà Nội năm 2017 > Tin tức

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

Tin tức

/home/hosting_users/vtnhome/www/skin/board/basic/view.skin.php

Thông tin tham gia triển lãm kiến trúc xây dựng tại Hà Nội năm 2017

페이지 정보

작성자 rooter 댓글 0Cái 조회 3,766lần 작성일 18-05-09 16:54

본문

Công ty cửa Mamaeden tham gia triển lãm tại Việt Nam
 - Tên hội trợ : Triển lãm kiến trúc xây dựng tại Hà Nội năm 2017 lần 3
 - Nơi tổ chức : Hà Nội (Việt Nam)
 - Ngày tổ chức : 10.11.2017(Thứ 6 ~ 11.14(Thứ 3)
- Địa điểm : Cung Triển lãm Xây dựng Quốc gia - 01 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 Xin kính chào quý khách. Chúng tôi là công ty cửa Mamaeden.

Nhờ sự hỗ trợ của các quý khách hàng và quý công ty, công ty cửa Mamaeden của chúng tôi sẽ tham gia triển lãm kiến trúc xây dựng tại Hà Nội vào tháng 11 năm 2017.Thông qua triển lãm này, chúng tôi sẽ nỗ lực để trở thành một công ty toàn cầu mở rộng ra toàn thế giới.Mong quý khách hàng luôn quan tâm và ủng hộ.
/home/hosting_users/vtnhome/www/theme/basic/skin/outlogin/basic/outlogin.skin.1.php

회원로그인


그누보드5
Copyright © donggreen.com All rights reserved.